CSR-projecten van de Plopsa Group

Corporate Social Responsibility (CSR)

Duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als pretparkengroep willen we meer zijn dan een fantastische dagbesteding voor families en kinderen. We willen al onze bezoekers een geweldige ervaring laten beleven in een duurzame omgeving. Als bedrijf proberen we het verschil te maken voor onze medewerkers, bezoekers alsook voor de volgende generaties door duurzame keuzes te maken.

Wat is duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)?

Duurzaam ondernemen? Dat is ondernemen met respect voor mens, maatschappij en milieu. Want alleen zo kunnen we ook blijven ondernemen. We zijn ervan overtuigd dat we als bedrijf vanuit onze economische drive ook op sociaal en ecologisch vlak een positieve spiraal kunnen teweegbrengen. Dat doen we door duurzaamheid te integreren in alle aspecten van ons ondernemerschap.

Door zorgzaam om te springen met grondstoffen bijvoorbeeld. Door slimme partnerships op te zetten of te innoveren in hernieuwbare energie of duurzame mobiliteit. En dat zijn maar enkele voorbeelden!

Wat betekent ‘people, planet, profit’?

Wat betekent ‘people, planet, profit’?

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ook wel eens samengevat als ondernemen met respect voor de drie p’s: people, planet, profit. Bij alles wat we doen vertrekken we vanuit een oprechte bekommernis om mens en maatschappij en streven we naar een juist evenwicht tussen economische, ecologische en sociale factoren. En daarbij kijken we altijd naar de lange termijn, zodat ook de volgende generaties kunnen genieten van al het moois van onze planeet.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

In 2022 stapte de Plopsa Group met het Charter Duurzaam ondernemen van VOKA (Kamer van Koophandel). Concreet zet Plopsa de stap om duurzaamheidspionier te worden aan de hand van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de verenigde naties. Concreet wil dat zeggen dat we gedurende 5 jaar elk jaar 10 specifieke acties naar voren brengen gekoppeld aan telkens 1 van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen. Op die manier wil de Plopsa Group het SDG Pioneer Certificate halen. Hieronder kan je alvast meer lezen over onze duurzaamheidsacties.

Duurzaamheidsactieplan

Ons duurzaamheidsactieplan is gelinkt aan de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de verenigde naties. De meeste acties zijn te linken aan meerdere SDG’S. Maar voor het actieplan werd enkel de voornaamste doelstelling weerhouden. De acties die we afgelopen jaar gelanceerd hebben kan je hier in een kort overzicht terugvinden:

Duurzaamheidsactieplan

1. Afvaleilanden achter de schermen

Om onze medewerkers nog beter te kunnen laten sorteren richten we op strategische plaatsen afvaleilanden in. Hier kunnen alle medewerkers verschillende soorten afval kwijt. Het is een vergelijkbaar systeem als met de vuilnisbakken die je terug kan vinden in de stations. We zetten in op de selectieve inzameling van PMD, Papier- en karton, GFT en Restafval. Maar daarnaast hebben we ook reeds meerdere jaren aparte inzamelpunten voor elektronica, batterijen, groenafval en voedseloverschotten van onze horecapunten. Met deze afvaleilanden hopen we het recyclagepercentage van het bedrijf nog hoger te krijgen en zo nog meer afval te kunnen laten recycleren.

1. Afvaleilanden achter de schermen

​​​2. Wegschenken van opbrengst en werkingsmiddelen

Via verschillende wegen proberen we met onze opbrengst meerdere goede doelen te steunen. Dit doen we op enkele verschillende manieren. Zo steunen we bijvoorbeeld individuele goede doelen zoals Move For Life, Make-A-Wish, Iedereen verdient Vakantie en nog zoveel anderen. Naast de individuele goede doelen nemen we ook deel aan Trooper. Dat is een platform waarbij verschillende lokale verenigingen een extra centje kunnen verdienen aan de hand van verkopen via hun platform. Per verkocht ticket via hun platform schenkt Plopsa een stukje van de opbrengst aan die vereniging. Een win-win voor beide partijen.

​​​​3. Wegschenken van opbrengst en werkingsmiddelen
4. Valoriseren van verloren voorwerpen ten voordele van goede doelen

3. Valoriseren van verloren voorwerpen ten voordele van goede doelen

Er worden helaas heel wat zaken achtergelaten na een bezoek aan een van onze parken. Wanneer we er na een tijdje niet in slagen om de eigenaars terug te vinden of wanneer de verloren voorwerpen niet worden opgehaald verzamelen we deze om te kunnen schenken aan een goed doel. Zo wordt kledij en dergelijke zaken ingezameld voor verschillende armoede organisaties in de buurt van onze parken en wordt elektronica ingezameld voor de cliniclowns.

​​​​6. Levensnoodzakelijke orgaandonatie promoten bij bezoekers en personeel

4. Levensnoodzakelijke orgaandonatie promoten bij bezoekers en personeel

Tijdens Halloween konden onze bezoekers en onze medewerkers zich opgeven als orgaandonor. Want orgaandonatie redt levens, heel veel levens. Vandaar dat we ons als bedrijf wouden inzetten om het aantal orgaandonors op te krikken. Iedereen die zich tijdens de actie registreerde als orgaandonor kreeg vouchers om te gebruiken in de parken of om tickets te kopen. #SignUpBeforeYouDie. Deze actie deden we in samenwerking met re-born to be alive vzw.

5. Educatief partnership met defensie en hulpdiensten

Tijdens de Buurtpolitie fandagen konden onze bezoekers genieten van verschillende demonstraties van Politie, Brandweer, het Wit-Gele Kruis en defensie. Op die manier laten we kinderen niet enkel kennis maken met de verschillende disciplines van hulpverlening maar brengen we hen ook dichter bij elkaar. Onze bezoekers kregen heel wat informatie over hoe de disciplines tewerk gaan en wat de hulpdiensten exact voor hen kunnen betekenen.

7. Educatief partnership met defensie en hulpdiensten
8. Extra zonnepanelen op verschillende sites

6. Extra zonnepanelen op verschillende sites

Over de jaren heen hebben we al reeds heel wat inspanningen gedaan om zelf onze duurzame groene stroom op te wekken. We trekken deze inspanning echter nog een stap verder met een verdubbeling van onze zonnepanelen capaciteit. Er komen extra zonnepanelen op onze sites van Plopsaland de Panne, Plopsa Village, Plopsaqua Landen-Hannuit en Plopsa Coo. Hiermee proberen we onze stijgende nood aan elektriciteit zelf op te vangen en op een duurzame manier energie op te wekken.

7. Educatief aanbod in Plopsa

Inzetten op kwalitatief onderwijs is een van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Om daarop verder in te zetten hebben we samen met Eneco verschillende duurzaamheidspanelen in onze wachtrijen. We zetten in onze parken ook in op verschillende soorten “klasjes”. Zo hebben we verspreid over al onze sites: energieklassen, verkeersklassen, boerderijklassen, bijenklassen en dinoklassen. Dat aanbod zetten we vooral in voor onze jongste bezoekers, daarnaast werken we ook nauw samen met verschillende hogescholen en universiteiten om jonge mensen mee op te leiden en hen de kans te bieden om een leerrijke stage te volgen binnen onze magische Plopsa klassen. Hierbij past ook de opleiding van onze medewerkers inzake het duurzaamheidsbeleid van Plopsa.

9. Educatief aanbod in Plopsa
​​​​10. Eigen waterzuiveringsinstallaties

8. Eigen waterzuiveringsinstallaties

Op onze sites in De Panne, Landen-Hannuit, Holidaypark en Kownaty hebben we onze eigen waterzuiveringsinstallaties gebouwd. Dankzij die installaties hebben we al 25 000m³ water zelf gezuiverd die we kunnen hergebruiken in onze parken. Zo verminderen we ons primair watergebruik en zorgen we voor een ontlasting van de lokale waterzuiveringsinstallaties. Onze installaties verwijderen de organische vuilvracht, stikstof en fosfor uit het afvalwater. Zo zetten we volop in op waterzuivering en -kwaliteit en verkleinen we onze ecologische voetafdruk nog verder.

Onze andere duurzame initiatieven

Verder geïnspireerd op onze initiatieven Plopsa for Nature & Plopsa for People zette we als bedrijf al heel wat initiatieven op poten om ons bedrijf duurzamer te maken en in te zetten op een kwalitatieve leefomgeving voor mens en dier.

Hieronder kan je een overzicht vinden van de voornaamste initiatieven die de afgelopen jaren hebben gelanceerd en waar we zeer trots op zijn dat we deze hebben kunnen realiseren.

Plopsa for Nature: Warmtekrachtkoppeling

Het op aardgas werkende warmtekrachtkoppelingssysteem zorgt ervoor dat er continu en tegelijkertijd warmte en elektriciteit wordt opgewekt, wat leidt tot een optimale energiebesparing en –efficiëntie. Om dit te verwezenlijken werken we samen met verwarmingsspecialist Remeha. Dankzij deze inspanningen verlagen we ons energiegebruik en verminderen we onze CO2-uitstoot met maar liefst 474 ton. Dat is gelijk aan het verbruik van maar liefst 120 Belgische gezinnen! Op die manier willen we een bijdrage leveren tot het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. We gebruiken deze installaties in al onze waterparken om zo de energierendabiliteit van onze parken verder te verhogen en op termijn te kunnen evolueren naar een energie neutrale site.

Plopsa for Nature: Warmtekrachtkoppeling

Plopsa for nature: Afvalbeheer

Plopsa for nature: Afvalbeheer

We streven naar een zo min mogelijke belasting van het milieu. We zijn ervan overtuigd dat we bezoekers kunnen aanmoedigen om samen met ons de sortering van afval te optimaliseren. Daarom werden in Plopsaland De Panne op verschillende plaatsen extra vuilbakken geplaatst zodat PMD-afval en restafval gescheiden kunnen worden.

Plopsa for Nature: BRITA

Ook in de kantoren en de backstage van de parken trekt Plopsa volop de kaart van duurzaamheid. Zo werden er in samenwerking met BRITA duurzame waterdispensers geïnstalleerd. Een liter BRITA gefilterd water produceert tot 25 keer minder C02 dan één liter flessenwater. Bovendien kan een bedrijf met 100 medewerkers meer dan 506 kg aan plastic afval per jaar besparen door het gebruik van een BRITA-dispenser. Zo verkleint Plopsa samen met haar medewerkers en BRITA haar ecologische voetafdruk. Kies jij net zoals Plopsa voor een duurzame BRITA-oplossing?

Plopsa for Nature: BRITA

Plopsa for Nature: Openbaar Vervoer

Plopsa for Nature: Openbaar Vervoer

De Plopsa-parken zijn perfect bereikbaar met het openbaar vervoer, waardoor we bezoekers stimuleren om de trein, tram of bus te nemen. In samenwerking met de NMBS en De Lijn bieden we dan ook supervoordelige combitickets aan geldig voor een heen- en terugreis. Want duurzaam reizen is niet enkel goed voor het milieu en het klimaat maar het verlaagt ook de druk op de omgevingen waar onze parken gevestigd zijn en reserveren we de ruimte voor de lokale bewoners. Ook is reizen met het openbaar vervoer veiliger dan personenwagens.

Plopsa for Nature: M. van den Oever

Plopsa for Nature: M. van den Oever

Beplanting is voor Plopsa van groot belang om de juiste beleving te creëren in de themazones en -attracties in onze parken. Het groen past daarom perfect bij de attracties. Om in onze parken de juiste sfeer te bekomen, werken we samen met Boomkwekerij M. van den Oever. In het belang van biodiversiteit adviseerde M. van den Oever inheemse boomsoorten waar insecten zich thuis voelen. Zo dragen ze bij aan de biodiversiteit in en rond het park. Ook een duurzame teelwijze is belangrijk voor de Plopsa Group. Boomkwekerij M. van den Oever werkt op een duurzame wijze, volgens de SKAL-richtlijnen en is volledig PlanetProof gecertificeerd.

Plopsa for People: Rookverbod

In grote delen van alle Plopsa-parken geldt een rookverbod. Zo is het niet toegelaten te roken in overdekte en binnenruimtes, wachtrijen, restaurants en theaters. Ook in de volledige indoorparken waaronder Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Indoor Coevorden is roken niet toegestaan. Op die manier wil de Plopsa Group bijdragen aan een gezonde levensstijl en het comfort van haar bezoekers. We onderzoeken ook de impact van het volledig rookvrij maken van onze andere parken, gelijkaardig aan enkele buitenlandse voorbeelden, ook de toetreding tot het charter #GeneratieRookvrij behoort hiertoe.

Plopsa for People: Rookverbod

Plopsa for People: Goede doelen

Plopsa for People: Goede doelen

Jaarlijks steunen we heel wat goede doelen. Omdat we vaak aanvragen krijgen om een goed doel te steunen en we niet op elk verzoek kunnen ingaan, hebben we ervoor gekozen om enkele goede doelen te selecteren en ons hiervoor de volle 100% in te zetten. Een overzicht van de goede doelen die we uitgekozen hebben om te ondersteunen kan je hier ontdekken.

Plopsa for People: Steun kinderoncologie

Een gezond kind heeft duizend dromen, een ziek kind heeft er slechts één: terug gezond worden. Niet alle kinderen hebben immers het geluk om gezond door het leven te kunnen gaan. Het hele najaar van 2023 verkoopt Altrio over Vlaanderen unieke Jules Destrooper ‘Gelukskoekjes’ voor €12 waarvan de opbrengst integraal naar Kom op tegen Kanker gaat. Ook Plopsa draagt graag z'n steentje bij en schenkt 300 kankerpatiëntjes een onvergetelijke dag in de Plopsa-parken.

Plopsa for People: Steun kinderoncologie

Plopsa for People: Beyond The Moon

Plopsa for People: Beyond The Moon

Beyond The Moon wil families met een ernstig ziek kind even laten ontsnappen uit hun dagelijkse leven door hen een onvergetelijke vakantie-ervaring te bezorgen. Plopsa ondersteunt dit initiatief, en verwelkomt jaarlijks een aantal gezinnen via Beyond The Moon voor een magisch verblijf in het Plopsa Resort Belgian Coast.

Plopsa for Nature & People: Honingkasten in Warschau

Tijdens de bouw van Majaland Warsaw plaatsten Plopsa en CFE honingkasten op de bouwwerf van het park en in de tuin van de Belgische ambassade. Op deze manier willen Plopsa en CFE iedereen die Majaland Warsaw en de Belgische ambassade bezoekt er attent op maken dat we als bedrijf met weinig middelen ons steentje kunnen bijdragen aan moeder natuur. Honderdduizenden bijen vonden zo een aangename plek om te vertoeven. Dat leverde uiteraard ook heel wat potjes overheerlijke én bijzondere honing op!

Plopsa for Nature & People: Honingkasten in Warschau

Plopsa for people: voedsel wegschenken

Plopsa for people: voedsel wegschenken

Binnen de Plopsa parken wordt er heel wat voedsel verwerkt. Wanneer bepaalde voedingsmiddelen hun vervaldatum naderen schenken we deze weg aan lokale voedselbanken. Zo voorkomen we dat er voedsel moet worden weggesmeten en kunnen we mensen in armoede extra ondersteunen. Om zo weinig mogelijk eetbare zaken verloren te laten gaan verwerken we ook jaarlijkse onze pompoenen die ons park versieren tijdens Halloween tot overheerlijke soep. Die schenken we dan aan verschillende lokale organisaties zoals woonzorgcentra, gaarkeukens en verschillende andere organisaties die zich inzetten tegen armoede.